SAMENVATTING: MVO InZicht

ONZE VISIE: bewust duurzaam handelen is intrinsiek onderdeel van onze organisatie
ONZE AMBITIE: onze zorgverlening heeft een positieve impact op mens en milieu
DOEL RAPPORTAGE: transparantie over onze impact én als ijkpunt om te deze te versnellen en te vergroten

1 – CLIËNTENZORG

Visie:
waarde gedreven zorg en eigen regie
Invulling:
de 5 beloftes van Merkbaar Beter, focus op innovatie en kennisontwikkeling

GWI

2 – GEMEENSCHAP

Visie:
verbinding voor het versterken van wijken
Invulling:
buurt en wijk initiatieven

3 – MENSENRECHTEN

Visie:
onderschrijving van universele rechten van de mens (VN-verklaring)
Invulling:
kwaliteitsbewaking, privacy, verantwoorde omgang met incidenten

4 – MEDEWERKERS

Visie:
medewerkers zijn en blijven met plezier bij ons werken
Invulling:
de 5 bouwstenen van Mens en Arbeid

5 – ZORGKETEN

Visie:
Espria is een systeemorganisatie
Invulling:
samenwerking Espria Ledenvereniging, ketensamenwerking en 24/7 zorg d.m.v. eHealth

6 – MILIEU

Visie:
positieve invloed milieu draagt bij aan positieve gezondheid
Invulling:
Green Deal duurzame zorg, duurzame inkoop en vastgoed

7 – BESTUUR

Visie:
besturen volgens governance code
Invulling:
actieve betrokkenheid medezeggenschapsraden en RvC